Sigøynarstress

Det knirkar i tannhjula åt EU. Noko er i emning! Sigøynarane gjeld det, og Sarkozy leidar fram. Roma-folket er usosiale, dårleg integrerte heiter det. Berre i 2009 vart 12,000 romafolk hivne ut or Frankrike. Jamvel finst det betaling for dei som stikk friviljugt heim åt Romania.

«Rasisme!», ropar venstrefascistane. Eg er skuffa — ingen tør å ha litt ballar i saka her. Det er heilt klårt ein flokk parasittar i Europa, dei kvin og plagar fleirtalet. Eit trugsmål mot den europeiske fellesskapen. Vi treng ei dugande, brautande løysing.

Men det skal ikkje vera lett med detta romfolket. Evangelisk kristendom breider seg hos sigøynarane, og fleire og fleire fær ein protestantisk arbeidsetikk. Ein etikk vi for longo forlot, mest fordi vi er sofafolket. Segjer avisa um flokken: «Dei er seriøse, respektable; dei røystar, dei brenn ikkje upp bilar, dei vil liva i harmoni. Det er det motsette av stereotypen . . .» Ikkje nok at sigøynarar er slynglar — dei vil til og med arbeida og delta i demokratiet. Nei, dette vart no reint forfæld, spør du meg.

So eg snakkar ikkje um sigøyanarene, må du vita. Eller jødar, baskerar eller vestlendingar. Eg pratar eit folk utan eige land — som skulla havt eigen stat for lengi sidan. Detta er ei tid med fridom for alle nasjonar, eit Israel for jødane og kann henda eit Palestina for palestinarane. Vi treng eit ordskifte no.

Eg snakkar sjølvsagt um folket i Brüssel. Byråkratar, diplomatar, sosialøkonomar og so burtetter. Sume vil hevda dei alt styrer mesteparten av samfunnet — det same vart og vert sagt um jødane, utan det kom noko godt ut av dét. Det er på tida vi godtek dette folket og gjev dei rum til å utvikla seg.

Byråkratisk kultur er pressa i heile Europa. Fleire og fleire bannar upp imot EU-direktiva. I Norig krev Språkrådet at byråkratane må kasta kulturen sin i dass og byrja skriva forståeleg norsk. Klårspråk er dekkordet deira. Det heile er kultur-rasisme, utarming og tvangsintegrering — alt på ein gong.

Kåra for ein byråkrat-stat er gode no. Nasjonaldikt — kva anna enn eposet som er EU-lovgivinga, sikkert ein 50-60 bind langt? Lisboa-traktaten som grunnlov for heile riket. Baronesse Catherine Ashton som statshøvding! Og jaggu må byråkratane røkta fram eige språk — bygt på eit fall av lågtysk, latin, fransk og engelsk terminologi. Lengi leva verbalsubstantiva, passiv og kommaet.

Det kann ikkje verta anna enn ein hei-dundrande suksess!

Venleg helsing
steinrausi.

Advertisements

2 thoughts on “Sigøynarstress

  1. Man har blitt gjort oppmerksom på det foreliggende tildelingsforslag i forhold til Brussel-folkets hjemmehørende situasjon. De aktuelle bes opplyse om deres preferanser i forhold til statens beliggende, for å fremskynde den angjeldende planleggingsfasens tidsramme. Inneværende proposisjon berømmes av samtlige byråkrater mfl, for så vidt som det øvrige etablissement har utøvet undertrykkelse i forhold til ens sosiallingvistiske tilhørighet, og generell fiendtlighet, med særlig fokus på vår kulturelle innflytelse som følge av våre utnevnte samfunnsposisjoner. Det gjøres vitterlig at den sist beskrevne situasjon er uunngåelig da man har blitt tildelt den kulturpolitiske overlegenhet av EUs allmaktinnehavende hovedkvarter.

    Mvh.
    Erkeambassadør Oda Helen Sletnes

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s